Рјешење о престанку мандата савјетника предсједника Владе Црне Горе – руководиоца Службе за односе сјавношћу "Službeni list Crne Gore, broj 47/2022" od 28.04.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 2