Pravilnik o obliku i sadrzini dnevnika ulova, izjave o iskrcaju, izvjestaja o ulovu i roku dostavljanja izvjestaja o ukupnom ulovu i iskrcaju ulova i nacinu obavjestavanja i vodjenja evidencije o prekrcaju ribe i drugih morskih organizama "Službeni list Crne Gore, broj 8/2011" od 04.02.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 7