Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Đurička rijeka sa pritokama na teritoriji Opštine Plav "Službeni list Crne Gore, broj 3/2017" od 13.01.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 6