Uredba o visini naknada za korišćenje podataka Državnog premjera i katastra nepokretnosti "Službeni list Crne Gore, broj 26/2012" od 24.05.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 13