Uredba o povjeravanju dijela poslova Uprave policije Prijestonici Cetinje i opštinama Bar, Budva, Tivat, Kotor, Kikšić, Ulcinj i Herceg Novi "Službeni list Crne Gore, broj 7/2013" od 04.02.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1