Uredba o tarifnom sistemu za utvrdjivanje podsticajne cijene elektricne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije "Službeni list Crne Gore, broj 52/2011" od 04.11.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 7