Pravilnik o odredjivanju linije na kojoj voda prestaje biti postojano slana u rijekama koje se ulivaju u more i odredjivanje granica ribolovnih zabrana "Službeni list Crne Gore, broj 10/2004" od 19.02.2004.

Preuzimanje
    Stranica: / 3