Odluka O obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica "Službeni list Crne Gore, broj 47/2015" od 18.08.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1