Odluka o izmjeni Odluke o broju sudija u sudovima u Crnoj Gori (“Sl. list CG”, br.78/09 i 11/12) "Službeni list Crne Gore, broj 30/2013" od 28.06.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1