Odluku o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti koja pripada Opštini Kotor "Službeni list Crne Gore, broj 62/2011" od 27.12.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1