Odluka o nacinu objave informacija o cijenama, tarifama i opstim uslovima pruzanja javnih elektronskih komunikacionih usluga "Službeni list Crne Gore, broj 21/2010" od 23.04.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 2