Odluka o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 20/2012" od 12.04.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1