Odluka o utvrđivanju naknada za licence za 2013. godinu "Službeni list Crne Gore, broj 2/2013" od 04.01.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 4