Odluka o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Rijeka Bradavec“ na vodotoku Bradavec na osnovu energetske dozvole "Službeni list Crne Gore, broj 54/2012" od 26.10.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1