Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda "Službeni list Crne Gore, broj 96/2020" od 24.09.2020.

Preuzimanje
    Stranica: / 1