Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora direktorata za transformaciju i investicije u Ministarstvu ekonomije "Službeni list Crne Gore, broj 38/2017" od 20.06.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1