Odluka o produženju roka na eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Platac” (Grbalj), Opština Kotor "Službeni list Crne Gore, broj 75/2016" od 06.12.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 1