Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Pljevlja radi ostvarenja javnog interesa - proširenja gradskog groblja "Službeni list Crne Gore, broj 37/2017" od 14.06.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1