Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 2052/4 u zahvatu DUP-a “Konik - Stari Aerodrom” - izmjene i dopune u Podgorici "Službeni list Crne Gore, broj 39/2019" od 12.07.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1