Pravilnik o visini, nacinu utvrdjivanja i placanja naknada za dozvole za prenos i emitovanje radio-difuznih signala "Službeni list Crne Gore, broj 67/2006" od 08.11.2006.

Preuzimanje
    Stranica: / 6