Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje imovinskih prava na nepokretnosti koja pripada Opštini Herceg Novi "Službeni list Crne Gore, broj 25/2013" od 04.06.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1