Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike - zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem "Službeni list Crne Gore, broj 13/2013" od 08.03.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 35