Pravilnik o tehničkim uslovima za priključenje na javne elektronske komunikacione mreže "Službeni list Crne Gore, broj 2/2012" od 11.01.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1