Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za javni vazdušni saobraćaj "Službeni list Crne Gore, broj 15/2012" od 16.03.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1