Uredba o načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja takse na tarifno brojilo "Službeni list Crne Gore, broj 44/2012" od 09.08.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 3