Odluka o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Rijeka Reževića” na vodotoku Reževića rijeka na osnovu energetske dozvole "Službeni list Crne Gore, broj 49/2013" od 22.10.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1