Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za razmjenu nepokretnosti sa fizičkim licem "Službeni list Crne Gore, broj 47/2013" od 08.10.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1