Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.3 Podgorica-Cetinje-Budva, dionica Ugnji - Obzovica "Službeni list Crne Gore, broj 31/2016" od 13.05.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 2