Odluka o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Piševska Rijeka” na vodotoku Piševska Rijeka na osnovu energetske dozvole "Službeni list Crne Gore, broj 44/2013" od 20.09.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1