Odluka o uslovima za ostvarivanje javnog pristupa podacima koje je agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost prikupila od operatora "Službeni list Crne Gore, broj 21/2014" od 06.05.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 1