Odluka o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Raštak" na vodotoku Raštak na osnovu energetske dozvole "Službeni list Crne Gore, broj 15/2012" od 16.03.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1