Pravilnik o tarifama i paketima univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom "Službeni list Crne Gore, broj 14/2011" od 11.03.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 3