Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Savjeta za zaštitu od diskriminacije "Službeni list Crne Gore, broj 14/2016" od 26.02.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 1