Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za javni vazdusni saobracaj "Službeni list Crne Gore, broj 60/2010" od 15.10.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 1