Metodologija o izmjeni i dopuni Metodologije za utvrđivanje cijena i uslova za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije "Službeni list Crne Gore, broj 57/2013" od 16.12.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1