Odluka o prihvatanju aneksa br. 1 ugovora o zakupu Hotela „Kraljičina plaža“ Budva "Službeni list Crne Gore, broj 14/2016" od 26.02.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 2