Pravilnik o kriterijumima ocjene razumnosti zahtjeva korisnika za prikljucenje na javnu telefonsku mrezu i potrebe krajnjih korisnika u pogledu geografske pokrivenosti javnim telefonskim govornicama "Službeni list Crne Gore, broj 35/2010" od 25.06.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 2