Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti koja pripada Opštini Kotor "Službeni list Crne Gore, broj 10/2013" od 18.02.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1