Rješenje o određivanju v.d. direktora Uprave za nekretnine "Službeni list Crne Gore, broj 7/2020" od 06.02.2020.

Preuzimanje
    Stranica: / 1