Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Tivat radi ostvarenja javnog interesa - rješavanja problema smještaja organizacija koje se bave senzitivnim grupacijama, privrednika, penzionera, nevladinih organizacija i dr "Službeni list Crne Gore, broj 38/2017" od 20.06.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1