Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposljavanju lica sa invaliditetom "Službeni list Crne Gore, broj 73/2010" od 10.12.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 2