Odluka o dodjeli koncesije za privredno korišćenje lučkih terminala za pretovar kontejnera i generalnih tereta na području KO Novi Bar "Službeni list Crne Gore, broj 60/2013" od 27.12.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1