Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova "Službeni list Crne Gore, broj 11/2019" od 19.02.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1