Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obezbjeđenju pristupa licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti broju „112” i brojevima hitnih službi "Službeni list Crne Gore, broj 34/2017" od 02.06.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1