Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina "Službeni list Crne Gore, broj 40/2016" od 30.06.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 1