Odluka o dodjeli koncesije za privredno korišćenje lučkih terminala za pretovar kontejnera i generalnih tereta na području KO Novi Bar "Službeni list Crne Gore, broj 54/2013" od 22.11.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1