Pravila o uslovima za izdavanje odobrenja na osnovu kojih proizvođači i snabdjevači električne energije mogu snabdijevati kvalifikovane kupce preko direktnog voda "Službeni list Crne Gore, broj 61/2013" od 30.12.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 5