Pravilnik o tarifama javnih telekomunikacionih servisa "Službeni list Crne Gore, broj 73/2004" od 03.12.2004.

Preuzimanje
    Stranica: / 5