Odluka o utvrdjivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju mosta na "Port Mileni" "Službeni list Crne Gore, broj 30/2010" od 26.05.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 2