Pravilnik o blizim uslovima, duzini trajanja, nacinu obavljanja pripravnickog staza, polaganju strucnog ispita, planu i programu prakticnog rada i obuke za pripravnike - zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem "Službeni list Crne Gore, broj 10/2009" od 10.02.2009.

Preuzimanje
    Stranica: / 22